Χορήγηση βραβείου στη μνήμη του καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη και του Dr. iur Δημήτριου Καραντώνη

Συνημμένα αρχεία: