(ΠΕ25)ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 2019-2020 ΣΕΠΤ