Πρόσκληση συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION

Πρόσκληση συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης

ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου) ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης “ΤΗΕ EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION” να το δηλώσουν αποστέλλοντας E-mail στον επίκουρο καθηγητή Δ. Λέντζη (dlentzis@law.auth.gr) μέχρι και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2020, συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι α) η επιτυχής εξέταση στο μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και β) η πολύ καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας. Η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό, καθώς και το φετινό θέμα, μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο: 

https://www.europeanlawmootcourt.eu/