Γερμανικά για Νομικές Σπουδές Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Το μάθημα «Γερμανικά για  Νομικές Σπουδές Ι » με διδάσκουσα την κ. Ελπινίκη Αλεξιάδου θα γίνεται Δευτέρα 14:00-16:15, εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας skype for business ΑΠΘ.

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες των Γ, Ε και Ζ εξαμήνων του Τμήματος Νομικής.

Απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας:Β1.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν mail στη διδάσκουσα και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 23/10/2020. (ealexiad@lance.auth.gr)

Η χρήση μικροφώνου και κάμερας κρίνεται απαραίτητη.

Για να δημιουργηθεί το τμήμα θα πρέπει να το δηλώσουν τουλάχιστον 15 άτομα.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 2/11/2020.

 

Η Διδάσκουσα

Ελπινίκη Αλεξιάδου

ΕΕΠ του ΚΔΞΓ