Ανακοίνωση Εργαστηριακού Μαθήματος :«Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)»

Προς

όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και όσους χρωστάνε από άλλα έτη το εργαστήριο στο μάθημα του Α’ εξαμήνου «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου».

Σας ενημερώνουμε πως το εργαστηριακό μάθημα: «Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)», είναι προαπαιτούμενο  του υποχρεωτικού μαθήματος: «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» και απαιτείται η παρακολούθησή του (συνολικά 4 ώρες, 2 θεωρία και 2 πρακτική), για να βγει ο βαθμός στις τελικές εξετάσεις του προαναφερόμενου υποχρεωτικού μαθήματος.

Το εργαστήριο για το τρέχων εξάμηνο θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Οι ημερομηνίες και ο σύνδεσμος θα σας σταλούν ατομικά στο ακαδημαϊκό σας mail.