(Υ23) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ) 2019-2020 ΣΕΠΤ