Ανακοίνωση για πρόσθετο μάθημα στη Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου Α-Λ με την επίκ. καθ. Α. Δεσποτίδου για 13-11-2020

Θεσσαλονίκη, 6-11-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι θα γίνει ένα πρόσθετο μάθημα «Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου» Γράμματα (Α-Λ) με διδάσκουσα την επίκ. καθηγήτρια Α. Δεσποτίδου την Παρασκευή 13-11-2020 ώρα 12:00 – 14:00 στο γνωστό link.

 

 

Από τον Τομέα