∆ιαδικτυακή Επιστηµονική Εκδήλωση: “Επίκαιρα ζητήµατα οικονοµικού ποινικού δικαίου”

∆ιαδικτυακή Επιστηµονική Εκδήλωση: “Επίκαιρα ζητήµατα οικονοµικού ποινικού δικαίου”, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/actions/%e2%88%86%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%c2%b5%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7/

 

Συνημμένα αρχεία: