Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ Φεβρουάριος 2021

Προς
όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ
 
Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.  
 
Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σας.
 
 
Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: