Ορθή Επανάληψη (27-1-2021): Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Θεσσαλονίκη 27/1/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται εκ νέου το πρόγραμμα  (εξ-αποστάσεως) εξεταστικής Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής (αρ. Συνεδρίασης: 175/12-1-2021) παρατείνεται η εξεταστική περίοδος έως τις 26/2/2021 και προσαρμόζονται αντίστοιχα τα μαθήματα στις νέες ημερομηνίες.

Οι συνθέσεις καθώς και τα μαθήματα που δεν έχουν συγγράμματα θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα των εξετάσεων με έναρξη:

Πέμπτη 28/1/2021 και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματα από 8/2/2021 έως 26/2/2021.

Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων στους Τομείς της Σχολής.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας σε όλα τα μαθήματα γραπτά ή προφορικά είναι να τα έχετε δηλώσει στη δήλωση μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος  και των Τομέων.

Από τη Γραμματεία Νομικής

Μ.Στέφου

email: mstefou@law.auth.gr