Ανακοίνωση για το μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όσους δήλωσαν το μάθημα Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου και δεν παρακολούθησαν το προαπαιτούμενο εργαστήριο Νομική Βιβλιογραφική Έρευνα & Πληροφοριακή Παιδεία, ότι μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στις εξετάσεις του υποχρεωτικού μαθήματος και εάν ο βαθμός τους είναι προβιβάσιμος θα κρατηθεί έως να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Μετά θα σταλεί κανονικά στη γραμματεία.

Το εργαστηριακό μάθημα θα επαναληφθεί και στο εαρινό εξάμηνο.