Σεμινάριο Έδρας Jean Monnet του Α.Π.Θ. «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί»

ΑΦΙΣΑ

Ανακοίνωση

Η Έδρα Jean Monnet του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί», ολοκληρώνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητές της με τη διοργάνωση κύκλου σεμιναρίων και ακαδημαϊκών συναντήσεων. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να λάβουν χώρα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

  1. Ανοικτό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις»,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 17.00 -20.30
  2. Επιστημονική συνάντηση (restricted – personal invitation) με θέμα «Ψηφιοποίηση της οικονομίας και εργασιακές σχέσεις» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 11.30-15.30.
  3. Επιστημονική συνάντηση (restricted – personal invitation) με θέμα «Η σχέση του Δικαίου της ΕΕ με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 11.30-15.30.
  4. Διαδικτυακό σεμινάριο (restricted) με θέμα «Συγκριτικό δίκαιο και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00-14.00 και 16.00-20.00 και την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00-14.00.  

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Covid-19 και εργασιακές σχέσεις», διοργανώνεται με την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού Δικτύου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (Academic Network on European Social Charter and Social Rights), το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), την Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου και την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι εγγραφές στο σεμινάριο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16.00 μέσω του συνδέσμου

https://zoom.us/meeting/register/tJ0lc-uoqjgjE9Q7a1w5y7p6nIJ-JmqWMcln.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν άμεσα.

Συνημμένα αρχεία: