Μαθήματα Φύλου στο Α.Π.Θ. στο εαρινό εξάμηνο του 2020-21

Σας διαβιβάζουμε έναν κατάλογο με  μαθήματα  Φύλου  που θα προσφερθούν σε διάφορα Τμήματα στο Α.Π.Θ (έτσι όπως προκύπτουν από τον τίτλο ή την περιγραφή τους στη ΜΟΔΙΠ) κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.  Τα μαθήματα αυτά μπορούν να επιλεγούν από φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά ως ελεύθερες επιλογές - εφόσον το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους το επιτρέπει – και κατόπιν  συνεννόησης με τα μέλη που τα διδάσκουν.

Παρακαλούμε όπως φροντίσετε να λάβουν γνώση οι τυχόν ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι, ώστε να το λάβουν υπόψη τους στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους κατά το εαρινό εξάμηνο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  & Ισότητας των Φύλων

Δήμητρα Κογκίδου

Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συνημμένα αρχεία: