Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Chinese Cultutre Summer Program 2021, από το Shanghai International Studies University (SISU)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2160) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών σε άριστους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές  του Α.Π.Θ. για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου από 9 έως 20 Αυγούστου 2021, στο Shanghai International Studies University (SISU), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου, 2021 στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internat-rel@auth.gr ).

Πληροφορίες: Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Θεσσαλονίκη 12/2/2021
Από τη Γραμματεία Νομικής