Ανακοίνωση Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας - μαθήματα ΕΕ 2021 αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών-ητριών του Α.Π.Θ. για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021.
 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 1051/77 όλοι οι αλλοδαποί φοιτητές-ήτριες των Τμημάτων του Α.Π.Θ. παρακολουθούν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως ξένη στο ΣΝΕΓ σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών-ητριών σας.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: