Δράση ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. του ΑΠΘ (Σεξουαλική παρενόχληση σε χώρους εκπαίδευσης και εργασίας: Έννοιες, νομικό πλαίσιο και δυνατότητες υποστήριξης)

Παρακαλώ να δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση σχετικά με δράση του ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. σχετικά με τη Σεξουαλική Παρενόχληση, το νομικό πλαίσιο και τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιζώσες και επιζώντες

Ο σχετικός σύνδεσμός είναι http://kesypsy.web.auth.gr/el/node/102