ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

Οι διδάσκουσες θα αποστείλουν λίστα ονομάτων στη Γραμματεία μας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ολοκληρωθεί η δήλωση μαθήματος των φοιτητών/τριών σας.

Για τα μαθήματα που δεν υπάρχει όριο συμμετοχών, αυτά θα είναι κοινά στο σύστημα της cardisoft.

Η περίοδος δηλώσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας ορίστηκε από 28/02/2021 έως 10/03/2021.