Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος: 15ο Ελληνο-Eλβετικό Σεμινάριο, Ζυρίχη, 4-8/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

15ο Ελληνοελβετικό Σεμινάριο, Ζυρίχη (04./08.10.2021)

Α/

Τον Οκτώβριο 2021 (04-08 Οκτωβρίου) θα λάβει χώρα στη Ζυρίχη της Ελβετίας (εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν) το 15ο Ελληνο-ελβετικό Σεμινάριο που διοργανώνουν από κοινού με τη Σχολή μας η Νομική Σχολή του πανεπιστημίου της Ζυρίχης και (πλέον, από το 2015) η Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Βύρτζμπουργκ (Würzburg) της Γερμανίας.

Κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου θα είναι: «Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την τήρηση αρχείων», επί του οποίου και θα παρουσιαστούν ειδικότερες θεματικές (εργασίες).

Το Σεμινάριο που θα διεξαγόταν αρχικά τον Οκτώβριο 2020 (βλ. Γ.Σ. Νομικής Σχολής στην με αριθμ. 155/25.02.2020 συνεδρίαση της) μετατέθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας, όπως αποφάσισαν οι υπεύθυνοι καθηγητές της Νομικής Σχολής της Ζυρίχης και οικοδεσπότες.

Β/

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1/ Η πολύ καλή γνώση και ο καλός χειρισμός της γερμανικής γλώσσας με αποδεδειγμένο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Mittelstufe). Κατά δεύτερο λόγο απαιτείται υψηλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεδειγμένου επιπέδου Proficiency).

2/ Η περάτωση του 5ου τουλάχιστον εξαμήνου σπουδών με επιτυχία στα διδαχθέντα ως το 5ο εξάμηνο, κατά το πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα του Αστικού Δικαίου και του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (αναλυτική βαθμολογία).

3/ Η δέσμευση για παροχή φιλοξενίας (αντίστοιχα για μια εβδομάδα) σε Ελβετούς και Γερμανούς συμφοιτητές/συμφοιτήτριες κατά την παραμονή τους στη Ελλάδα στην επόμενη συνδιοργάνωση, του 16ου κατά σειρά Ελληνο-ελβετικο-γερμανικού Σεμιναρίου, στη Θεσσαλονίκη, το προσεχές έτος (την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2022).

Γ/

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και εν όψει διαδικασίας επιλογής, θα συνεκτιμηθούν, κατά την ακόλουθη σειρά κριτηρίων:

1/ Η διάρκεια σπουδών (προτεραιότητα θα έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν υπερβεί τα 4 έτη σπουδών και ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές).

2/ Η μεσοσταθμική βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα του αστικού δικαίου και του αστικού δικονομικού δικαίου.

3/ Η βαθμολογική επίδοση στα λοιπά (πέραν του 5ου εξαμήνου) μαθήματα αστικού, αστικού δικονομικού δικαίου.

4/ Η τυχόν διεθνής εμπειρία των ενδιαφερομένων από συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών ή η φοίτηση σε αλλοδαπά ΑΕΙ κλπ.

Δ/

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί, μετά το πέρας του σεμιναρίου, σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.

Ε/

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Σεμινάριο καλούνται να επικοινωνήσουν με τον λέκτορα Απόστολο Τασίκα από Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 ως και Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, και να αποστείλουν βιογραφικό με επισυνημμένα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής (e-mail: atassikas@law.auth.gr, διευκρινίσεις, κατόπιν συνεννόησης, σε προκαθορισμένη συνάντηση διαδικτυακά).

Μετά την ημερομηνία αυτή (23 Απριλίου 2021) δεν θα γίνουν δεκτές άλλες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Οι διοργανωτές

Ομ. Καθηγητής Αχιλλέας Κουτσουράδης

Καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου

Λέκτορας Απόστολος Τασίκας

Συνημμένα αρχεία: