ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ/Ε.Ε./M.B (30.6.2021)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με τη χορήγηση 3 υποτροφιών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή στη Μεγάλη Βρετανία, στους εξής κλάδους:

-των Ναυτιλιακών Σπουδών (2)
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (1)

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες ελληνικού ΑΕΙ, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου 7.5 και άνω

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2021