ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως εξής:

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:   8:00 - 15:00

Μ. ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:         8:00 - 15:00

Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:   8:00 - 15:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ:                 8:00 -15:00

ΠΕΜΠΤΗ 6 MΑΪΟΥ:                 8:00 - 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ:          8:00 - 15:00

 

    EASTER HOLIDAYS

During the Holy Week library will be open on:

MONDAY 26 APRIL:            8:00 – 15:00

TUESDAY 27 APRIL:           8:00 – 15:00

WEDNESDAY 28 ΑPRIL:    8:00 – 15:00

WEDNESDAY 5 MAY:         8:00 – 15:00

THURSDAY 6 ΜΑΥ:             8:00 – 15:00

FRIDAY 7 ΜΑΥ:                    8:00 – 15:00