Διαδικτυακή διεξαγωγή θερινού σχολείου με θέμα “ International and Comparative Law” από το Πανεπιστήμιο Justus Liebig University Giessen

Διαδικτυακή διεξαγωγή θερινού σχολείου με θέμα “ International and Comparative Law”, από το Πανεπιστήμιο Justus Liebig University Giessen, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, από τις 17 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου 2021.

Επισυνάπτεται φυλλάδιο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι και στη διεύθυνση: https://www.uni-giessen.de/summerlawschool.

Υφίσταται η δυνατότητα προσφοράς περιορισμένου αριθμού υποτροφιών για φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις, εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες ή οικονομική ανάγκη.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθυνθούν στο email των διοργανωτών του Θερινού Σχολείου summerlaw@recht.uni-giessen.de.

 

Συνημμένα αρχεία: