Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα συμμετοχής στο αμειβόμενο  Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης.

Το ΠΠΑ έχει ως στόχο την ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση των φοιτητών με το γνωστικό τους αντικείμενο στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας (συμβολαιογραφεία, δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να συμβάλει στην έξοδό τους προς την αγορά εργασίας, χάρη στην εμπειρία που αποκτούν πριν ακόμα από τη λήψη του πτυχίου. Επιπλέον, τους παρέχει ένα χρηματικό ποσόν, μικρής μεν κλίμακας, το οποίο όμως προέρχεται από την αξιοποίηση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων τους στο πεδίο που εκπαιδεύονται.

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ είναι από τις πρώτες σχολές πανελλαδικά που εισήγαγε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών της. Ήδη, η Σχολή έκλεισε είκοσι ένα χρόνια από το 1999, όταν το πρώτον θεσμοθετήθηκε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών.

Σήμερα, οι τελειόφοιτοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν δίμηνη πρακτική άσκηση σε ένα φορέα διενέργειας πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετικό μάθημα του ΠΠΣ και το επιλέγουν έως και ογδόντα (80) τελειόφοιτοι φοιτητές κατ’ έτος.

Κανονισμός για τη συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση.