Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής ΑΠΘ «European Business and Economic Law»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ακαδ. έτους 2021-2022

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο αγγλόφωνο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «European Business and Economic Law».

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους έως 30/06/2021.

Τρόπος Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:

Aristotle University of Thessaloniki

Faculty of Law

54124 Thessaloniki Greece

και στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: LL.M. Application.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να παραδοθεί στο ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι 30.06.2021 όπως αυτό θα φαίνεται στην ταχυδρομική σφραγίδα.

Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουν το Τμήμα Νομική με email στη διεύθυνση dtournas@law.auth.gr ότι έχουν αποστείλει ταχυδρομικά την αίτησή τους το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2021.