ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΧΏΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης" (Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ώρα 18.00)

Συνημμένα αρχεία: