ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ