ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ