Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για τη θέση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ