Βουγιούκας Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
205
Τηλέφωνο: 
2310 996489, 2310 996478
Τομέας: 
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Ποινικό Δίκαιο