Κουκιάδης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
410
Τηλέφωνο: 
2310 996622
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Εργατικό Δίκαιο