Σκουρής Βασίλειος

Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο: 
202
Τηλέφωνο: 
2310 997139
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Διοικητικό Δίκαιο