Φοιτητικό Επίδομα

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017 και την  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ.86646/Ζ1/30-5-2019 που αφορά στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, οι ημερομηνίες υποβολής που ορίζονται είναι: από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

  Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος

2018 (ολοκλήρωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του

2018 πριν την υποβολή της αίτησης για το στεγαστικό επίδομα), ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

                                                                       

Από τη Γραμματεία Νομικής

Συνημμένα αρχεία: