Χορήγηση βραβείου στη μνήμη του καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη και του Dr. iur Δημήτριου Καραντώνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματικό βραβείο 3.000,00 ευρώ θα δίδεται κάθε έτος σε τελειόφοιτο του Τμήματος Νομικής, στη μνήμη του Δημητρίου Καραντώνη, Δρ. Δικαίου (Dr. iur)  πτυχιούχου αντιστοίχως της Σχολής Νομικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Tübingen (Απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Νομικής αριθμ. 4/12-3-2013), και στη μνήμη του καθηγητή του ΑΠΘ Ηλία Καραντώνη.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης

Ο υπό βράβευση πρέπει:

  • Να είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής
  • Να έχει περατώσει τις σπουδές του σε τέσσερα ακαδημαϊκά έτη σπουδών
  • Να έχει τελειώσει τις σπουδές του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
  • Να έχει πετύχει το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο πτυχίο
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας πρέπει να προτιμάται ο οικονομικά ασθενέστερος
  • Από τη βράβευση εξαιρούνται οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών (ΣΣΑΣ)

Υπεύθυνος Καθηγητής: κ. Πέτρος Στάγκος

Πληροφορίες: κκ. Πηνελόπη Μπαξεβάνη και Δέσποινα Ντόγκαρη, Γραμματεία Τμήματος Νομικής

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Δημητρίου Καραντώνη

Ο Δημήτριος Καραντώνης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 20.12.1977 και απεβίωσε την 26.02.2011.  Ήταν υιός του Ηλία Καραντώνη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., και της Κυριακής Καραντώνη, καθηγήτριας στη Μέση Εκπαίδευση. Μετά την αποφοίτησή του από το 6ο Λύκειο Καλαμαριάς σπούδασε Κοινωνική Οικονομική (Volkswirtschaftslehre) στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen Γερμανίας. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του πτυχιούχου οικονομολόγου  (Diplom Volkswirt) με γενικό βαθμό «Λίαν καλώς»  (1,68). Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Η ελληνική πολιτική ανταγωνισμού» αξιολογήθηκε με άριστα (1,3). Τις στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλήρωσε στην περίοδο 05.08.2005-05.08.2006. Τον Νοέμβριο του 2006 έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμπερχαρτ-Καρλ του Tübingen Γερμανίας. Παρακολούθησε με ιδιαίτερη επιτυχία τα προαπαιτούμενα νομικά μαθήματα, έγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «Η σημασία των τεκμηρίων στον γερμανικό και ελληνικό έλεγχο των συγχωνεύσεων» και ανακηρύχθηκε την 30 Ιουνίου 2010 σε Διδάκτορα του Δικαίου (Dr. iur.) με γενικό βαθμό άριστα (magna cum laude). Τον Ιανουάριο του 2011 απέστειλε στο περιοδικό Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου μελέτη με τίτλο «Η οικονομική προσέγγιση (more economic approach) στον ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων». Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε  στο περιοδικό  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (τόμος ΞΒ’ του 2011) . Η επόμενη εργασία του με θέμα τη σύγκριση των θεωρητικών συστημάτων του F.A. von Hayek και του Κ. Καστοριάδη αναφορικά με τον τρόπο γένεσης των θεσμών παρέμεινε, λόγω του πρόωρου θανάτου του, ημιτελής.