Ορκωμοσίες

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Προϋπόθεση  για την αίτηση ορκωμοσίας αποτελεί η επιτυχής εξέταση του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται κατά περίπτωση, για τη λήψη πτυχίου, βλέπε κανονισμό Σπουδών (http://www.law.auth.gr/sites/default/files/Odigos_spoudon_2016_17.pdf ). 

Οι ημερομηνίες ορκωμοσίας και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής για να ορκιστούν ως πτυχιούχοι πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και του τελευταίου μαθήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Πριν από την Ορκωμοσία:

 1. Αίτηση Ορκωμοσίας
 2. Αίτηση Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο
 3.  Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής (3ος όροφος ) ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με τα συγγράμματα
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 5.  Διπλότυπο είσπραξης 32€ από την Τράπεζα Πειραιώς του Πανεπιστημίου (ΙΣΟΓΕΙΟ Κτιρίου Διοίκησης) για την έκδοση Μεμβράνης του πτυχίου (εφόσον το επιθυμούν). Για κατάθεση του ποσού των 32€ σε άλλο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς απαιτείται ο αριθμός λογαριασμού του ΑΠΘ: 5272-041780-361

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τη Σχολή εκδίδονται δωρεάν (2) αντίγραφα πτυχίου και ένα (1) πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί).             

Β) Την ημέρα της Ορκωμοσίας:

 1. Βιβλιάριο Σπουδών
 2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα όσοι δεν δικαιούνται πάσο.
 3. Πάσο (υποχρεωτικό) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την ορκωμοσία του Φοιτητή το πάσο ακυρώνεται ηλεκτρονικά, από τη Γραμματεία. Απαγορεύεται να βρεθεί ακυρωμένο πάσο στα χέρια του κατόχου του.
 4. Βιβλιάριο Ιατρικής Περίθαλψης Πανεπιστημίου (αν υπάρχει)
 5. Βεβαίωση Διαγραφής από Φοιτητική Εστία (αν υπάρχει)
 6. Εκτύπωση ΄Ορκου (Θρησκευτικός-Πολιτικός) ανάλογα με τι ορκίζεται ο καθένας.
 7. Επίσης όποιος ενδιαφέρεται να διατηρήσει το Ιδρυματικό του Λογαριασμό μετά την αποφοίτηση του.

 

 

Πληροφορίες: 

Δέσποινα Ντόγκαρη

Γραμματεία Νομικής Σχολής

Τηλ: 2310996510

Fax: 2310995272

Email:dntogkar@law.auth.gr