Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος Νομικής διεκπεραιώνει θέματα φοιτητικά, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και διοικητικά.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητά της υπάγονται:

  • η διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Σχολής
  • η τήρηση των Πρακτικών συνεδριάσεων του Τμήματος, η απομαγνητοφώνησή τους, η καταγραφή, ο έλεγχος, καθώς και η μέριμνα για την επικύρωσή τους από τα αντίστοιχα όργανα
  • η έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών
  • η τήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου, καθώς και η επικαιροποίησή τους.
  • η διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με την εγγραφή των φοιτητών, τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, καθώς και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
  • η διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με ζητήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Γραμματεία στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου της Νομικής Σχολής και δέχεται τους σπουδαστές τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:30π.μ. έως τις 13:00μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 996510 (τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00π.μ. έως τις 11:00π.μ.).

Επικοινωνείτε με το Τμήμα Νομικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@law.auth.gr

ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νομική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

 

Προσωπικό:

Γραμματέας:

Φερμάνη Άλκηστις (afermani@law.auth.gr)

 

Διοικητικό Προσωπικό:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

Μπαξεβάνη Πηνελόπη

Διοικητική Υπάλληλος

  2310 996510

pmpaxev@law.auth.gr

Νένδου Ελένη

Διοικητική Υπάλληλος

 2310 996510

enendou@law.auth.gr

Ντόγκαρη Δέσποινα

Διοικητική Υπάλληλος

 2310 996510

dntogkar@law.auth.gr

Στέφου Μαρία

Διοικητική Υπάλληλος

 2310 996510

mstefou@law.auth.gr

Σταματοπούλου Παναγιώτα

Διοικητική Υπάλληλος

  2310 996510

stamatopoulou@law.auth.gr

Τουρνάς Δημήτριος

Διοικητικός Υπάλληλος

  2310 996510

dtournas@law.auth.gr