Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Άγγελος Στεργίου

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://acobservatory.web.auth.gr/index.php?lang=el