ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 2017-2018 ΙΟΥΝ