ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ) 2017-2018 ΙΟΥΝ