Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Ενδεικτικό  Πρόγραμμα Σπουδών

 

Α΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (21 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου (προαπ.: νομική βιβλιογραφική έρευνα και πληροφοριακή παιδεία)

2

4

2

Ιστορία του Δικαίου

3

4

3

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

4

5

4

Συνταγματικό Δίκαιο

6

7

5

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

4

6

6

Μάθημα Επιλογής Γενικής Παιδείας

2

4

 

Β΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (22 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Διοικητικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος

6

7

2

Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος

5

6

3

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

4

5

4

Οικογενειακό Δίκαιο

3

4

5

Εμπορικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος

2

4

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Γ΄κύκλος)

2

4

 

Γ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (22 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Μεθοδολογία του Δικαίου

2

4

2

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

5

3

Ποινικό Δίκαιο - Ποινολογία

4

5

4

Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος

6

7

5

Εμπράγματο Δίκαιο

4

5

6

Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό Δίκαιο)

2

4

 

Δ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (25 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Συνταγματικές Ελευθερίες

4

5

2

Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος

6

6

3

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού)

2

4

4

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Βιομηχανικής - Πνευματικής)

3

4

5

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

4

4

6

Πολιτική Δικονομία (Γενικό Μέρος- Απόδειξη)

6

7

 

Ε΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (26 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Ποινικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος

5

5

2

Διοικητική Δικονομία

7

7

3

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

4

4

4

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών)

6

6

5

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (B΄ κύκλος)

2

4

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Α΄ κύκλος)

2

4

 

ΣΤ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (23 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Ποινική Δικονομία

7

7

2

Κληρονομικό Δίκαιο

4

5

3

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών)

3

4

4

Εμπορικό Δίκαιο (Πτωχευτικό & Εξυγίανσης Επιχειρήσεων)

3

4

5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4

6

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων(Β΄κύκλος)

2

4

 

Ζ΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (22 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Σύνθεση Αστικού Δικαίου

4

4

2

Πολιτική Δικονομία (Ένδικα Μέσα-Αναγκ. Εκτέλεση)

6

6

3

Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου

4

4

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Α΄ κύκλος)

2

4

5

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Ε΄ κύκλος)

2

4

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Α΄ κύκλος)

2

4

7

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Α΄ κύκλος)

2

4

 

Η΄

ΕΞΑΜΗΝΟ (24 ώρες, 30 ECTS)

ΩΡΕΣ

ECTS

1

Σύνθεση Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας

6

5

2

Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικητικής Δικονομίας

6

5

3

Σύνθεση Πολιτικής Δικονομίας

4

4

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Δ΄ κύκλος)

2

4

5

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (ΣΤ΄ κύκλος)

2

4

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Β΄ κύκλος)

2

4

7

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων (Β΄ κύκλος)

2

4