Πρόγραμμα εξετάσεων ακαδ. έτους 2019 – 2020

Στη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής με αριθμό 160/12.5.2020 αποφασίστηκε ότι οι εξετάσεις για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα αρχίσουν στις 6 Ιουνίου.

Από τις 6 έως τις 20 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις μαθημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται διανομή βιβλίων, δηλαδή των Συνθέσεων, μαθημάτων επιλογής για τα οποία δεν προτείνονται συγγράμματα και μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου που κατ΄ εξαίρεση εξετάζονται τον Ιούνιο για τις οριζόμενες στον Κανονισμό Σπουδών κατηγορίες φοιτητών.

Οι εξετάσεις των υπόλοιπων μαθημάτων θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου και για όσο χρόνο χρειαστεί εντός του Ιουλίου.