Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2018-2019

 

Επισυνάπτεται ο πίνακας των επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ "Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" για το ακ. έτος 2018-2019.

Για τη διαδικασία της εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα δημοσιευτεί αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Η χρονική διάρκεια των εγγραφών θα είναι δέκα (10) ημέρες. 

Οι επιτυχόντες καλούνται να προσέλθουν στην 1η συνάντηση με τους διδάσκοντες την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 στην αίθουσα 313 της Νομικής Σχολής (τρίτος όροφος).