ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ( ΕΛΕ 15)2017-2018 ΣΕΠΤ