ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΠΕ25) 2017-2018 ΣΕΠΤ