Επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Οι επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας-Νομικά Ζητήματα" στο Πεκίνο.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. οργανώνει με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών του Πεκίνου εκδήλωση με θέμα "Οι επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Κίνας - Νομικά Ζητήματα".

Η εκδήλωση οργανώνεται στο Πεκίνο την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.