Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α Εξαμήνου του ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο»

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου για τους εισακτέους του ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο» θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 ως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές ανακοινώσεις.