Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α Εξαμήνου του ΠΜΣ «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου για τους εισακτέους του ΠΜΣ «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 ως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές ανακοινώσεις.