Ανακοίνωση για τις εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων Α Εξαμήνου του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου για τους εισακτέους του ΠΜΣ «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 ως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές ανακοινώσεις.