Δίμηνη δοκιμαστική πρόσβαση σε Νομικές Βάσεις Δεδομένων.

Η Βιβλιοθήκη της σχολής μας εξασφάλισε δοκιμαστική πρόσβαση στις παρακάτω βάσεις για ένα δίμηνο (access via https://search.ebscohost.com/). Παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα , να αξιολογήσετε το επιστημονικό υλικό  της και να μας ανακοινώσετε  τις εντυπώσεις σας. Θα μας ενδιέφερε να γνωρίζουμε εάν οι συγκεκριμένες βάσεις ενδιαφέρουν τους ερευνητές μας ώστε να ενταχθούν στις νέες προτάσεις των ετήσιων συνδρομών της βιβλιοθήκης μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας