Ανακοίνωση εργαστηριακού μαθήματος "Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)" Αφορά Α'ετείς φοιτητές που προέρχονται από ειδικές κατηγορίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

τους πρωτοετείς φοιτητές που προέρχονται από ειδικές κατηγορίες , ομογενείς, αθλητές, 5% και μεταγραφές. 

Σας ενημερώνουμε πως το εργαστηριακό μάθημα: «Νομική βιβλιογραφική έρευνα & Πληροφοριακή παιδεία (Νομική Πληροφορική)», που είναι προαπαιτούμενο  του υποχρεωτικού μαθήματος: «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου», θα προσφερθεί για τις παραπάνω κατηγορίες στο εαρινό εξάμηνο.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή σας στις εξετάσεις στην «Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου» δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός και θα κρατηθεί ο βαθμός σας, εφόσον είναι προβιβάσιμος.