Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ