Συνεργασίες ΑΠΘ με Διεθνείς Οργανισμούς

Η διεθνής παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό ενισχύεται από το γεγονός ότι μετέχει ως μέλος σε  66  διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε  16 ενώσεις φοιτητών, που αποσκοπούν στη διεθνή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 1. IAU - International Associations Network

 

 1. EUA - European Universities Association

 

 1. CMU - Community of Mediterranean Universities

 

 1. EAIE - European Association for International Education

 

 1. ESMU - European Center for Strategic Management of Universities

 

 1. α. Balkan Universities Network (BUN) 

β. Balkan Universities Association (BUA)

 

 1. EMUNI - Euro-Mediterranean University

 

 1. European University Centre at Peking University

 

 1. EUPRIO - European Universities Information & Relations Office

 

 1. Utrecht Network

 

 1. European Language Council

 

 1. EAN - European Access Network

 

 1. World Association for the History of Veterinary Medicine

 

 1. TIME - Top Industrial Managers Europe

 

 1. TII - Technology Innovation Information

 

 1. ERA-MORE - European Network of Mobility Centers

 

 1. QUALITY NET FOUNDATION -  Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών  

 

 1. A.D.E.E. - Association for Dental Education in Europe

 

 1. C.I.P.A. - International Committee on Monument Documantation

 

 1. E.E.G.E.C.S. - Network on European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying

 

 1. CESAER - Conference of European Schools for advanced Engineering, Education and Research

 

 1. SEFI - Société européenne pour la formation des ingénieurs (European Society for Engineering Education)

 

 1. Network of excellence. New Global Migration Flows and European Institutional Response

 

 1. E.C.P.R. - ESU European Consortium for Political Research- European Summer University

 

 1. ELIA - Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Τέχνης (European League of Institutes of the Arts)

 

 1. TREE - Teaching and Research in Engineering in Europe

 

 1. RMEI - Reseau Mediterraneen Des Ecoles D' Ingenieurs

 

 1. ATHENS Network

 

 1. ELC / CEL - European Language Council / Conseil Europen pour les Langues

 

 1. AUF - Agence Universitaire de la Francophonie   

 

 1. International Geothermal Center    

 

 1. TETHYS - Euro-Mediterranean Universities Consortium

 

 1. RURSE - Regional Unit for integrated risk and security Management for South East Europe 

 

 1. CHERNE Network - Cooperation for Higher Education on Radiological & Nuclear Engineering

 

 1. Paul Ehrlich MedChem Euro-Phd Network   

 

 1. SEENET – MTP  - Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics

 

 1. NeSS - Pontignano Sustainability Institute – Siena Sustainability Network

 

 1. UNITOWN - UNIVERSITY TOWN NETWORK (University of Ferrara – Italy)

 

 1. University Consortium Africa and Mediterranean  

 

 1. BSUN - Black Sea Universities Network  

 

 1. COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

α. MPNS COST Action

β. ESSEM COST Action

γ. MPNS COST Action

 

 1. EUNIS - European University Information Systems Organization

 

 1. EJTA - European Journalism Training Association

 

 1. ENEN - EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK

 

 1. ECTN - Ευρωπαικό Θεματικό Δίκτυο Χημείας

 

 1. Magna Charta Observatory

 

 1. European University Foundation - Campus Europae

 

 1. ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region

 

 1. Student Chapter of the Society of Economic Geologists στο ΑΠΘ

 

 1. EAEVE - European Association of the Establishments for Veterinary Education

 

 1. EUGENE - EUropean and Global ENgineering Education

 

 1. ICLARS

 

 1. Society for the Law of the Eastern Churches

 

 1. Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovento

 

 1. IUFRO - International Union of Forest Research Organization

 

 1. EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Network

 

 1. IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions

 

 1. LIBER - Association of European Research Libraries

 

 1. AESOP - Association of European Schools of Planning

 

 1. ALERT - Geomaterials (Alliance in Europe for Education Research and Technology)

 

 1. AECEF - Association of European Civil Engineering Faculties

 

 1. Water Footprint Network

 

 1. Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο SDSN-Greece

 

 1. BSEMAN - Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network

 

 1. Scholars’ at Risk Network

 

 1. UNWTO - World Tourism Organization

 

 

Ενώσεις φοιτητών

 1. A.I.E.S.E.C. - Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales

 

 1. IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

 

 1. B.E.S.T. - Board of European Students of Technology

 

 1. HelMSIC - Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής

 

 1. AEGEE- European Students Forum

 

 1. ACM

 

 1. ELSA

 

 1. ESN

 

 1. IEEE

 

 1. P.A.N.D.O.R.A

 

 1. ΟΔΑK

 

 1. LEGIS - Legal Aspects of Information Society

 

 1. COMVOS

 

 1. GnM Association - International Careers Festival

 

 1. IVSA - International Veterinary Students' Association

 

 1. SDSN Youth